Termeni și Condiții – E-trotineta.ro

Termeni și condiții – E-trotineta.ro

Informații despre administrator site/vânzător

Site-ul www.e-trotineta.ro este proprietatea Best Publimedia RO30750918, RON RO31BTRL02201202S29500XX deschis la Banca Transilvania, e-mail: contact@e-trotineta.ro, Telefon: 0723099833, denumită în continuare administrator site/ vânzător.

Prin utilizarea site website-ului e-trotineta.ro și/sau plasarea unei comenzi, vizitatorul/utilizatorul se obligă să respecte Termenii și Condițiile specificate în continuare și înțelege că nu poate invoca necunoașterea acestora. Best PUBLIMEDIA își rezervă dreptul de a actualiza/modifica oricând Termenii și Condițiile, fără o notificare prealabilă, urmând ca actualizările/modificările să fie opozabile de la data afișării lor pe site. Cea mai recentă versiune este cea accesată în prezenta pagină.Best PUBLIMEDIA

 1. Definiții

– Administrator site/vânzător – societatea Best PUBLIMEDIA

– Client/cumpărător – orice persoană fizică, care are capacitate de exercițiu deplină, sau persoană juridică care se înregistrează în site prin crearea și utilizarea unui Cont de Utilizator și care lansează o comandă prin intermediul site-ului, conform procedurii stabilite în Termeni și Condiții;

– Utilizator – orice persoană fizică, care are capacitate de exercițiu deplină, sau persoană juridică care s-a înregistrat în site prin crearea unui Cont de Utilizator;

– Vizitator – orice persoană fizică sau juridică care accesează site-ul, fără a se înregistra și fără a lansa o comandă;

– Contul de Utilizator – metodă de înregistrare și autentificare în site, formată dintr-un user și o parolă care permite utilizatorului să lanseze o comandă prin intermediul site-ului; contul de utilizator cuprinde date de identificare ale cumpărătorului și istoricul comenzilor plasate de către cumpărător. Utilizatorul: (i) declară că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt reale, corecte, complete și actualizate; (ii) își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării contului; (iii) acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile în versiunea care este afișată pe site la data utilizării site-ului/plasării comenzii. Ulterior creării Contului, utilizarea site-ului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termeniilor și Condițiilor afișate pe site;

– comandă – document în format electronic, întocmit de cumpărător și remis vânzătorului, prin intermediul site-ului, prin care cumpărătorul își manifestă intenția fermă de a achiziționa unul sau mai multe produse din oferta vânzătorului, plătind prețul acestora;

Furnizorul isi rezerva dreptul de a solicita costuri suplimentare de transport pentru solicitarile de livrare la adrese in localitati aflate la distante considerabila fata de depozitele prestatorilor de transport pentru care acestia solicita taxa pentru km suplimentari.

– convenția/contract – comandă confirmată de vânzător conform Termenilor și Condițiilor;

– ofertă – propunerea de vânzare adresată cumpărătorului, prezentată prin intermediul site-ului;

– Comunicare comercială – orice formă de comunicare (e-mail/SMS/telefonic etc.) destinată să promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema societății Best PUBLIMEDIA

Accesul în vederea efectuării unei comenzi este permis oricărui Utilizator. Prin plasarea comenzii pe site, clientul acceptă această formă de comunicare.

Contractul se consideră încheiat în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice, a confirmării acceptării comenzii plasată de către Cumpărător. Imediat după plasarea comenzii, însă nu mai târziu de momentul livrării produselor, cumpărătorul va primi e-mail-ul de confirmare a acceptării comenzii. Din momentul primirii confirmării de acceptare a comenzii, clientul nu are posibilitatea de a solicita anularea comenzii.

Contractul este compus din comanda lansată de cumpărător și confirmată de către vânzător și prezenții Termeni și Condiții.

În cazul în care comanda nu va putea fi procesată, cumpărătorul va fi informat în cel mai scurt timp. O comandă neconfirmată de către vânzător va fi considerată o comandă anulată. În cazul în care s-a realizat plata pentru o comandă neconfirmată, vânzătorul va rambursa suma respectivă în termen de 7 zile lucrătoare.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a confirma comenzile doar în limita stocului pe care îl are la dispoziție. Vânzătorul nu poate garanta disponibilitatea produselor afișate/listate în site și poate refuza orice comandă în caz de indisponibilitate a unui produs sau în cazul în care respectivele produse nu mai fac parte din oferta curentă, precum și pentru orice alt motiv.

Contractul este cu executare imediată, având ca obiect obligația vânzătorului de a transmite cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preț pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească.

Confidențialitate

Vânzătorul va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care utilizatorul le furnizează. Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, vânzătorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Identitatea și datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal: Best PUBLIMEDIA cu sediul social în Municipiul Deva, Str. HOREA, Nr. 4, Bloc 4, Etaj P, Județ Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/911/2012, având Cod unic de înregistrare 30750918.

Date cu caracter personal colectate și prelucrate: numele și prenumele / denumire, adresa de e-mail, număr telefon mobil, număr telefon fix, adresa de livrare, sediu, cod unic de înregistrare, cont bancar, date card bancar, adresa IP, alți identificatori online, istoricul vizitelor online, istoricul comenzilor. Nu se colectează/prelucrează: date sensibile incluse de Regulament în categorii speciale de date cu caracter personal; date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani, date referitoare la condamnări penale și infracțiuni.

Prin completarea datelor cu caracter personal în formularul de creare de cont și/sau de comandă utilizatorul/cumpărătorul acceptă necondiționat ca datele sale să fie incluse în baza de date a vânzătorului și își exprimă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către vânzător.

Vânzătorul colectează, de la clienții săi, date cu caracter personal numai dacă sunt furnizate în mod voluntar. Refuzul furnizării acestora determină imposibilitatea creării contului și procesării comenzilor transmise online pe site.

Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal: (i) executarea contractului și comunicarea cu clientul (crearea și administrarea contului, administrarea comenzilor, soluționarea oricăror cereri referitoare la o comandă/produsele achiziționate, returnarea produselor, rambursarea sumelor încasate cu titlu de preț în caz de returnare a produselor), conform prevederilor art. 6 al. 1 lit. b) din Regulament; (ii) îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina operatorului (cum ar fi spre exemplu îndeplinirea obligațiilor fiscale/contabile legate de emiterea facturilor fiscale, îndeplinirea obligațiilor legale de arhivare a documentelor contabile), conform prevederilor art. 6 al. 1 lit. c) din Regulament; (iii) apărarea intereselor legitime ale operatorului (urmărirea executării obligațiilor contractuale asumate de către client față de operator în baza contractului încheiat între părți, gestionarea și protecția sistemelor de comunicații, a platformei online/utilizatorilor platformei, a rețelei IT), conform prevederilor art. 6 al. 1 lit. f) din Regulament; (iv) în scopul efectuării de comunicări comerciale (inclusiv comunicări efectuate prin poșta electronică) referitoare la produse sau servicii similare cu cele achiziționate de către client, inclusiv informații cu privire la oferte/promoții/recomandări, conform prevederilor art. 6 al. 1 lit. a) din Regulament; cu privire la utilizarea datelor în scop de comunicări comerciale, clientul are posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu şi gratuit unei asemenea utilizări, după cum urmează: transmiterea unui mail având ca subiect dezabonare comunicări comerciale la adresa contact@e-trotineta.ro sau dând click pe linkul „Dezabonare” care apare în mesajele de e-mail pe care le primește clientul; (v) îmbunătăţirea experienţei persoanei vizate pe platforma online a operatorului, pentru a putea ține cont de preferințele persoanei vizate, pentru a adapta platforma online a operatorului la dispozitivul utilizat de către persoana vizată și pentru a putea soluționa problemele pe care persoana vizată le-ar putea întâmpina la utilizarea platformei, conform prevederilor art. 6 al. 1 lit. a) din Regulament.

Produsele aduse in stoc in urma unei comenzi speciale ferme si a efectuarii platii in avans, nu pot fi returnate. Aceste limitari se aplica conform OUG 34/2014 art. 16

Existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri: Pentru ca operatorul să vă poată pune la dispoziție informații de interes pentru dumneavoastră, acesta va putea folosi anumite date cu privire la comportamentul dumneavoastră de cumpărător (de ex. produsele vizualizate/achiziționate) pentru a vă crea un profil. Aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră, iar deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dumneavoastră și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă. Această activitate va fi efectuată și în interesul legitim al operatorului de a desfășura activități comerciale.

Durata păstrării datelor cu caracter personal: (i) pe toată durata existenței unui cont de utilizator; (ii) pe toată durata de valabilitate a unui contract; (iii) pe toată durata de timp instituită de prevederile legale în vigoare, pentru informațiile colectare/prelucrate în scopul îndeplinirii unor obligații legale.

Destinatari/categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal: Datele sunt destinate utilizării de către operator, prin angajații/reprezentanții săi și pot fi comunicate și următorilor destinatari: parteneri comerciali ai operatorului (cum ar fi spre exemplu furnizori de produse comercializate de către operator, furnizori de servicii de curierat, furnizori de servicii de contabilitate care țin evidența contabilă a operatorului, furnizori de servicii bancare/de plăți, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing), autorități publice (în vederea respectării vreunei obligații legale) sau altor persoane (cum ar fi spre exemplu: avocați, mediatori, societăți de recuperare de creanțe, executori judecătorești, autorități publice) în scopul apărării unui interes legitim al operatorului.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate pe teritoriul României. Operatorul își rezervă dreptul de a transfera anumite date cu caracter personal unor entități din Uniunea Europeană sau din afara Uniunii Europene, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. În acest caz, vor fi luate măsuri adecvate în vederea garantării faptului că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat în mod legal și că vor exista garanții contractuale care să asigure protecția datelor cu caracter personal astfel transferate.

Drepturile utilizatorului: (i) dreptul de access, care constă în dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc; (ii) dreptul la rectificare, care constă în dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc; (iii) dreptul la ştergerea datelor, care constă în dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate; (iv) dreptul la restricţionarea prelucrării, care constă în dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării; (v) dreptul la portabilitatea datelor, care constă în dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal; (vi) dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat, care constă în dreptul persoanei vizate de a se opune, în orice moment și din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul interesului legitim al operatorului, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă; (vii) dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia; (viii) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere; autoritatea competentă să primească și să soluționeze plângerile este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 București.

De asemenea, utilizatorului îi este recunoscut dreptul de a se adresa justiției. Dacă unele din date sunt inexacte, operatorul trebuie să fie informat cât mai curând posibil.

Modalitate de exercitare a acestor drepturi: vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția datelor la adresa: ___________________ sau în scris la sediul operatorului.

Operatorul declară și garantează că: (i) datele cu caracter personal vor fi accesate numai de persoane autorizate, în scopurile autorizate de lege; (ii) va proteja datele cu caracter personal stocate sau transmise împotriva distrugerii accidentale ori ilicite, împotriva pierderii sau deteriorării accidentale şi împotriva stocării, prelucrării, accesării ori divulgării ilicite; (iii) a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal.

Informațiile privitoare la cardurile bancare utilizate pentru plată online a produselor comandate nu sunt transferate sau stocate, în niciun moment, pe serverele vânzătorului.

În cazul sistemului 3D Secure pentru plată cu carduri Visa și Mastercard, datele legate de cardul cumpărătorului sunt introduse direct în sistemele Visa sau Mastercard, iar în cazul în care cardul a fost emis de către o bancă certificată în sistemul 3D Secure, autorizarea tranzacției se face doar după autentificarea în sistem (introducerea unui cod și a unei parole cunoscute doar de cumpărător).

Orice încercare de accesare a datelor cu caracter personal ale altui utilizator sau modificarea conținutului site-ului sau afectarea funcționării sau performanțelor serverului pe care este găzduit site-ul va fi considerată ca fiind o acțiune intenționată de prejudiciere a vânzătorului și de compromitere a activității sale, situație în care se vor demara toate demersurile legale pentru tragerea la răspundere penală a celui vinovat și angajarea răspunderii civile pentru paguba cauzată.

Actualizarea și modificarea politicii privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se va efectua ori de câte ori este necesar pentru a se reflecta modificări ale legislației în vigoare sau modificări ale modului în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către operator. Orice astfel de modificare va fi afișată pe pagina de ”Termeni și condiții” a vânzătorului.

Proprietate intelectuală

Best Publimedia RO30750918

Toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la cele afișate pe www.e-trotineta.ro revin societății Best Publimedia RO30750918  Orice utilizare a site-ului sau a conținutului acestuia (de exemplu: imagini, descrieri/texte, elemente grafice, simboluri, scripturi, programe, comentarii, logo-uri, reprezentări stilizate etc.), în alt scop decât pentru uzul personal și necomercial al vizitatorului/utilizatorului este interzisă fără acordul scris al administratorului.

Accesul vizitatorului/utilizatorului la site este limitat, în interes personal al acestuia, înțelegându-se prin aceasta dreptul de a accesa site-ul strict în scopul vizualizării produselor și/sau pentru plasarea unei comenzi.

Încălcarea dreptului de proprietate intelectuală de către vizitator/utilizator atrage angajarea răspunderii acestuia, civilă, penală sau de orice altă natură și, în consecință, dă posibilitatea administratorului să inițieze orice demers judiciar sau extrajudiciar. În acest caz, administratorul va putea pretinde vizitatorului/utilizatorului acoperirea prejudiciului material și moral suferit.

 

Dreptul de retragere

Se aplica conform Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Astfel, cumpărătorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă.

Perioada de retragere expiră în termen de 14 zile de la momentul în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor. Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informează vânzătorul cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul poate alege una dintre următoarele variante:

 1. a) fie de a folosi modelul de formular de retragere livrat odată cu bunurile comandate, fie de a folosi formularul de retragere disponibil pe site-ul vânzătorului în format word;
 2. b) de a face orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract.

Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere revine consumatorului, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G nr. 34/2014.

Politica de retur se aplica doar in cazul clientilor persoane fizice care au calitatea de consumator conform legii (art. 2 pct. 2 din O.G. nr. 21/1992: consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale). Pentru clientii persoane juridice, politica de retur este valabila doar in cazul unor defecte de fabricatie sesizate in 24 ore de la receptia trotinetei sau vehiculului electrificat.

 

Cumpărătorul/utilizatorul este responsabil în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora (cum ar fi spre exemplu: uzura pneurilor, frânelor, suprafețelor de susținere, zgârieturi sau deformări mecanice ale cadrului sau ale altor elemente, etc), diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor. În acest sens, utilizarea produselor de tipul trotinetelor electrice în vederea parcurgerii unei distanței mai mari de 5 km va fi considerată drept o manipulare care excede ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor și va determina suportarea de către cumpărător a costurilor aferente deprecierii produselor. De asemenea, utilizarea consumabilelor va fi suportată de consumator. Valoarea cu care se depreciază produsele returnate se stabilește în funcție de valoarea pieselor care trebuie înlocuite precum și a manoperei pentru reparații sau se va avea în vedere diferența dintre valoarea inițială a produselor și valoarea acestora de vânzare ca produse folosite (Second Hand, rulate sau DEMO). Valoarea de depreciere astfel stabilită va fi comunicată de vânzător cumpărătorului imediat după primirea produselor returnate, iar vânzătorul va proceda la rambursarea către cumpărător a contravalorii produselor returnate astfel diminuată.

.

Contravaloarea produsului returnat, inclusiv contravaloarea costului livrării, se restituie catre client prin aceleași modalități de plată prin care au fost achiziționate produsele sau printr-o altă metodă aleasă de cumpărător, în termen de 14 zile de la data la care Vânzătorul a fost informat cu privire la decizia de retragere din contract a consumatorului.

Produsele vor fi returnate de către cumpărător pe propria sa cheltuială în termen de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat vânzătorului decizia sa de retragere. Termenul se consideră respectat doar dacă produsele sunt trimise înapoi de cumpărător înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Produsele trebuie expediate împreună cu toate accesoriile, cărțile tehnice, manualele de utilizare, certificatele de garanție sau alte documente transmise de vânzător cumpărătorului la livrarea produselor în ambalajul original, în măsura în care cumpărătorul a păstrat ambalajul original sau în alt ambalaj care sa protejeze produsul de factorii ce pot duce la deteriorarea acestuia pe toata durata transportului (se recomanda folosirea elementelor de siguranta, ex: poliester, carton, folie bule de aer, etc. ). De asemenea, se recomanda ambalarea produselor astfel incat sa corespunda greutatii, formei si naturii continutului, cat si modului si duratei transportului. Ambalajul trebuie sa protejeze continutul astfel incat sa nu poata fi deteriorat prin presiune sau manipulari succesive, putând fi, dupa caz, din cutii de carton, placaj, lemn, plastic umplut cu polistiren si care sa respecte conditiile de ambalare din original.Cumparatorul este direct raspunzator pentru efectele/defectele sau alte deteriorari ale produsului returnat ,daca acesta nu a fost realizat conform cerintelor.

În situația în care Produsele returnate de către cumpărător nu ajung în posesia vânzătorului înainte de expirarea termenului de 14 zile de la data la care cumpărătorul a comunicat vânzătorului decizia sa de retragere, Vânzătorul are dreptul să amâne rambursarea sumelor datorate cumpărătorului până la momentul la care va primi bunurile care fac obiectul returului astfel încâț vânzătorul să poată inspecta bunul returnat.

Produsele care sunt livrate conform unei comenzi speciale, aduse pe comanda ferma si acceptata de catre cumparator prin plata integrala NU se pot returna.


Garanția produselor

Garanția de conformitate prevăzută de Legea nr. 449/2003 este acordată exclusiv persoanelor care dețin calitatea de consumator conform prevederilor O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor; astfel, potrivit prevederilor art. 2 pct. 2 din O.G. nr. 21/1992 noțiunea de consumator desemnează orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale; pe cale de consecință, dacă produsul este folosit în scopuri comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, cumpărătorul nu poate beneficia de garanția de conformitate prevăzută de Legea nr. 449/2003

Cumpărătorul care utilizează produsul în scopuri comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale beneficiază doar de garanția comercială.

Garanția legală de conformitate acordată persoanelor care dețin calitatea de consumator conform legii este de 24 luni de la data livrării produsului, pentru produsele noi și de 12 luni pentru produsele folosite (Second Hand, Rulate sau Demo).

Persoanele care nu îndeplinesc calitatea de consumator conform legii beneficiază de o garanție comercială de 3 luni pentru produsele noi și folosite.

Pentru persoanele care dețin calitatea de consumator conform legii, se oferă garanție pe o perioadă de 12 LUNI PENTRU SISTEMUL ELECTRIC ȘI 6 LUNI LA ACUMULATOR) de la data livrării produsului. Garanția oferită pentru sistemul electric și acumulator este redusă la 12 luni și respectiv 6 luni datorită faptului că durata medie de utilizare a acestor componente este de 12 luni și respectiv 6 luni.Pentru produsele folosite (Second Hand, Rulate sau DEMO), clientul poate cere informatii suplimentare, tehnice sau foto pentru a cunoaște cu exactitate starea produsului inainte de cumparare. Pentru evitarea oricăror neclarități, nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate din modul de prezentare a produsului.

Situatiile de mai jos vor duce la pierderea () garantiei:

– defectiuni cauzate de transportul, manipularea, depozitarea, instalarea si utilizarea echipamentelor in conditii necorespunzatoare

– deteriorarile termice, mecanice, plastice ale produselor, datorate incendiilor, accidentelor sau neglijentei in utilizare, prezenta urmelor de contact cu lichide sau alte substante, urme de oxidare datorate folosirii in locuri cu abur sau umiditate excesiva, deplasarea pe ploaie, praf in exces, urme de arsuri, crapaturi, sparturi; componente si orice alt tip de produs care au in componentea piese electronice indoite, deteriorate, rupte sau cu trasee electronice intrerupte; mufe indoiti, rupti, arsi

– interventii asupra produselor executate de catre persoane neautorizate de vanzator, furnizor, importator sau producator

– lipsa sau deteriorarea sigiliilor sau inscrisurilor producatorului sau vanzatorului de pe produse; lipsa sau deteriorarea seriilor de fabricatie; desigilarea echipamentelor sau componentelor sigilate de vanzator, furnizor, importator sau producator; pierderea certificatului de garantie sau a actului de achizitie

– produsul nu a fost folosit in conformitate cu instructiunile descrise in manualul de utilizare sau pentru scopul pentru care a fost creat; produsul nu a fost folosit cu accesorii sau consumabile originale; produsul a fost utilizat sau păstrat în ploaie/mediu umed

– modificarea sau completarea datelor din certificatul de garantie; orice modificare facuta trebuie insotita de catre semnatura si stampila.

Dacă există semne de manipulare neconforma, modificare și deteriorare prin utilizarea nereușită, nu vom accepta rambursări!

REMEDIEREA DEFECTELOR In cazul in care un produs aflat in termenul de garantie se defecteaza iar termenii prezentati mai sus nu au fost incalcati, procedura este urmatoarea:

Produsul va trebui predat sau trimis prin curier catre serviceul autorizat corespunzator, (in cazul in care pentru producatorul produsului defect nu se regaseste nici un service autorizat va rugam sa cereti informatii cu privire la trimiterea acestuia in garantie la adresa de e-mail contact@e-trotineta.ro . Durata de remediere a produselor poate varia, in functie de natura defectului si disponibilitatea pieselor, de la 2 la 15 zile calendaristice (in cazul persoanelor fizice). Dupa remedierea produselor, clientii vor fi instiintati de acest lucru.

Predarea sau trimiterea produselor cu defecte mentionate partial poate duce la o diagnosticare si remediere partiala.

– Coletul sa contina produsul ambalat cat mai bine, de preferat in ambalajul original si cu accesoriile complete, copie de pe factura, copie de pe certificatul de garantie (in cazul in care certificatul de garantie este tipizat producator/importator, acesta se va trimite in original – pentru a se diferentia de catre certificatul tipizat E-trotineta , precum si datele de contact; si o foaie cu datele de contact (nume, telefon adresa) si defectul produsului. Costurile de transmitere si recepționare a produselor vor fi suportate de către Cumparator.

– Receptia coletelor se va face in aceasi zi in care sunt livrate de curieri, in limita programului de lucru E-trotineta.ro (Luni-Vineri 10:00-16:00). Coletele trimise vinerea vor fi preluate in service in ziua de luni a saptamanii urmatoare Durata de remediere a produselor poate varia, in functie de natura defectului si disponibilitatea pieselor, de la 2 la 15 zile calendaristice (in cazul persoanelor fizice). Dupa remedierea produselor, clientii vor fi instiintati de acest lucru. Produsele venite prin curier, vor fi retrimise tot prin curier, la adresa indicata de client.Oprodusul trebuie verificat in momentul receptionarii de la curierul transportar.Defcetiunile cauzate de manipulare si transport trebuie sesizate in scris de catre cumparator in maxim 24 ore de la receptionarea [rodusului.

Produsele predate in centrul de preluare garantii e-trotineta.ro care nu sunt ridicate in termen de 90 de zile din momentul instiintarii, vor intra in posesia e-trotineta.ro sau se va percepe o taxa de depozitare de 10 lei / saptamana.

Declinarea responsabilității

e-trotineta.ro nu poate fi facut responsabil daca produsele cumparate de un client nu sunt folosite corespunzator! Aceasta conditie de utlizare se refera la urmatoarele produse: Trotinete mecanice si electrice . Nu ne asumam raspunderea si nu oferim garantie pentru utilizare in conditii neadecvate pe teren accidentat. Nu oferim garantie pentru elementele consumabile. Aceasta categorie contine elementele de cauciuc, camera, spite, vopsea, cablu frana, cabluri electrice, mufe, placute frana, discuri frana, aripi plastic, protectii plastic, accesorii atasate, dopuri plastic

Pentru Celulele 18650 Li-Ion recuperate : 

” Clientul este obligat să verifice bunurile livrate in 24H de la primire.
În cazul în care se pare că articolul livrat este greșit, defect sau incomplet, clientul trebuie să raporteze imediat aceste defecte în scris către E-trotineta.ro (înainte de a proceda la returnarea lui catre E-trotineta.ro). Bunurile trebuie returnate în ambalajul original (inclusiv accesorii și documentația asociată) și în stare receptionata. Punerea în folosință după descoperirea unui defect, daunele apărute după descoperirea unui defect, grevarea și/sau revânzarea după descoperirea unui defect, va invalida acest drept de a reclama și returna parțial sau complet.
Garantia pentru celulele Rcuperate si vandute prin site-ul E-Trotineta.ro, nu se va aplica atunci  cand:
A) clientul a reparat și/sau prelucrat el însuși bunurile livrate sau le-a reparat și/sau prelucrat de catre terți (de exemplu in constructia de acumulator cu mai multe celule).
B) bunurile livrate au fost expuse la condiții anormale sau au fost manipulate în alt mod neglijent sau contrar instrucțiunilor E-trotineta.ro și/sau au fost tratate instrucțiunile de utilizare de pe ambalaj.

Legea aplicabilă. Litigii

Termenii și Condițiile se supun legislației române.

În eventualitatea apariției unui diferend între administrator/vânzător și utilizator/cumpărător, părțile vor încerca soluționarea situației problematice pe cale amiabilă.

Când nu este posibilă rezolvarea diferendului pe cale amiabilă, competența de soluționare a litigiului revine instanței de judecată de la sediul administratorului/vânzătorului.

Notificări

Notificările care se vor transmite între administrator/vânzător, pe de-o parte, și vizitator/cumpărător, pe de altă parte, se vor considera a fi trimise dacă vor fi expediate prin poștă electronică (e-mail) pe adresele acestora. Notificările care vor fi trimise către administrator, în condițiile amintite anterior, se vor expedia pe adresa de e-mail: contact@e-trotineta.ro. Notificările care vor fi trimise de către administrator vizitatorilor/cumpărătorilor vor fi expediate pe adresele de e-mail comunicate de aceștia la completarea formularelor de înregistrare în site.

Notificările trimise către administratorul site-ului trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații: datele de identificare ale vizitatorului/cumpărătorului; raportul contractual în raport cu care se trimite notificarea (dacă e cazul); situația concretă care se semnalează prin notificare; argumentele/motivele notificării;Solicitările adresate administratorului; soluțiile propuse pentru rezolvarea situație.

Notificările adresate administratorului vor primi un răspuns în termen de cel puțin 5 zile lucrătoare, care va fi comunicat prin e-mail la adresa indicată în notificare.

Diverse

Magazinul online poate să conțină link-uri către alte site-uri, care pot fi accesate de vizitatori/utilizatori pe propria răspundere. Vânzătorul nu este răspunzătoar de erorile care pot apărea pe site sau de cele legate de utilizarea unui browser, indiferent de cauza acestora. Vânzătorul nu este răspunzător de natura, conținutul și orice alte aspecte legate de site-urile accesate prin intermediul link-urile existente pe site, răspunderea cu privire la acestea revenind proprietarilor acestor site-uri.

Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum este definită de către lege și acceptată de către părți ca fiind un eveniment imprevizibil, mai presus de voința lor, care afectează îndeplinirea obligațiilor asumate, total sau parțial. Forța majoră, înțelegând prin aceasta orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea unui contract, și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări precum: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo, greve generale etc. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți producerea evenimentului în termen de 7 zile și să ia de îndată toate măsurile posibile pentru a limita consecințele. Încetarea cazului de forță majoră trebuie notificată celeilalte părți în interval de 7 zile. În cazul în care împrejurările care obligă suspendarea executării prezentului contract se prelungesc cu o perioadă mai mare de 15 zile, oricare parte poate cere rezoluțiunea. În aceste condiții, contractul se rezoluționează fără a se putea pretinde daune-interese.

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a bloca accesul la site și de a închide contul oricărui utilizator care încalcă orice prevedere din Termeni și Condiții sau cu privire la care există bănuială că încalcă orice prevedere din Termeni și Condiții.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorului/utilizatorului prin intermediul site-ului, cu sau fără o notificare prealabilă. Vânzătorul nu este răspunzător față de vizitator/utilizator sau față de orice altă terță persoană pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului. Exceptie – comenzi acceptate

Pentru sesizări sau reclamanții legate de produsele achiziționate, cumpărătorii pot formula sesizări la adresa: contact@e-trotineta.ro Sesizările/reclamațiilor vor fi soluționate în cel mult 15 zile de la primirea acestora.Daca nu primiti confirmarea de primire in 3 zile , va rugam retrimiteti si verificati telefonic receptionarea scrisorii electronice.

Best Publimedia RO30750918 Punct de lucru deschis : Cluj-Napoca BANCA TRANSILVANIA Tel: 0723099833

e-trotineta.ro ™ – Comercializant trotinete electrice si mecanice CopyRight © Toate drepturile rezervate! E-trotineta Salveaza Planeta!

    Termeni Service 

Ianuarie 2023 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Considerăm asigurarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental E-Trotineta, prin urmare vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastra in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), precum si cu orice alta legislatie aplicabila.

In general, colectăm datele dvs cu caracter personal direct de la dumneavoastra, astfel incat aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiti. Primim date personale de la dvs. cand completati formularul pentru solicitarea unei intervenții de service si ne transmiteți numele si prenumele, e-mailul, telefonul si adresa;

Vom utiliza datele dvs cu caracter personal pentru prestarea serviciilor E-Trotineta in beneficiul dvs. Acest scop general poate include, dupa caz, următoarele:

 • Preluarea solicitărilor de reparație ale produselor dvs.
 • Asigurarea transportului către E-Trotineta si expedierea retur a produselor
 • Notificari privind statusul procesarii solicitarii dvs. de reparatie
 • Invitația de a completa chestionare de satisfacție

Prelucrarea datelor dvs pentru aceste scopuri este in cele mai multe cazuri necesara pentru incheierea si executarea unui contract intre E-Trotineta și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală si contabilă.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs fundamentale sa nu fie afectate.

Puteți consulta întreaga Politică de Confidentialitate E-Trotineta la adresa :https://e-E-Trotineta.ro/termeni-si-conditii/

Puteți contacta in orice moment Responsabilul E-Trotineta cu protectia datelor prin transmiterea solicitării dvs prin oricare dintre următoarele modalități:

 • prin e-mail la adresa: contact@E-Trotineta.ro sau
 • prin poșta sau curier la adresa: Calea Baciului 1-3, Clădirea 6 -Parc Roxer , cu mențiunea in atenția Responsabilului E-Trotineta cu protecția datelor.

Termenul de răspuns este de maxim 30 zile de la confirmarea primirii acestuia.

TERMENI SI CONDITII GENERALE

Termenul maxim de remediere pentru produsele care fac obiectul garantiei este de maxim 30 zile.Exista posibilitatea de prelungire a termenului cazul în carea se stabilesc în scris de comun acord cu beneficiarul.

E-Trotineta nu își asumă responsabilitatea eventualelor pierderi sau deteriorari ale datelor/ informatiilor stocare pe echipament.

Clientul are obligația de a ridica/receptiona produsul in termen de 15 zile de la data la care a fost notificat ca va fi expediat prin curier sau ca poate fi ridicat de la recepția E-Trotineta, Calea Baciului 1-3, Clădirea 6 Parc Roxer ,Cluj Napoca. In cazul in care produsul nu este ridicat/recepționat dupa notificare, pentru perioada ce depășește 15 zile se va aplica o taxa de depozitare in valoare de 5 lei/zi. In situația in care produsul nu a fost ridicat si/sau preluat de Client, in termen de 180 de zile de la notificare, acesta se prezuma abandonat, dreptul de proprietate al Clientului asupra produsului fiind considerat stins in temeiul art. 562 alin. (2) din Codul Civil. Incepand cu a 181-a zi de la notificarea Clientului, produsul considerat abandonat de Clienți, conform clauzei anterioare, intra de drept in proprietatea E-Trotineta, in temeiul art. 941 alin. (1) Cod Civil. In aceasta situatie, E-Trotineta nu va fi îndreptățit sa pretindă de la Clienți taxa de depozitare precizata mai sus.

Starea de recepție a produsului este descrisă in urma inspectiei vizuale a acestuia si nu confirma tratarea in condiții de garanție a produsului. Incadrarea in conditiile de garantie este confirmata dupa verificarea produsului in departamentul tehnic al service-ului autorizat de producător/furnizor.

TERMENI SI CONDITII GENERALE PENTRU ECHIPAMENTELE AFLATE IN POSTGARANTIE

In baza prevederilor art. 4 din OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor încheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, va informam următoarele:

 Articolul 1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul Contractului consta in diagnosticarea si in măsura in care este posibil repararea de către Prestator, la cererea si cu acordul exprimat scris sau verbal al Clientului, a echipamentului electronic, sau vehiculul electric menționat in fișa de service, aflat in perioada de postgarantie (denumite in continuare “Echipament”).

 Articolul 2. Durata contractului

2.1. Termenii si condițiile generale intra in vigoare de la data cand produsul iese de sub incidenta garantiei comerciale (la sfarsitul perioadei de garantie standard oferita de producator sau in urma anularii garantiei comerciale) pe o perioada nedeterminata de timp.

2.2. In situația in care produsul va fi remediat la centrul  E-Trotineta, Calea Baciului 1-3, Clădirea 6 Parc Roxer ,Cluj Napoca, telefon 0723099833, e-mail contact@E-Trotineta.ro, Srl SC BEST PUBLIMEDIA SRL,, clientul va fi informat de termenul remedierii in urma diagnosticarii produsului.

 Articolul 3. Drepturile si obligațiile părților contractante

3.1. Prestatorul:

 1. a)   Se obligă sa recepționeze echipamentul și să trimită confirmare prin SMS la numărul de contact al beneficiarului și în cel mai scurt timp să diagnosticheze Echipamentul.Metoda de comunicare principala este prin SMS si/sau mail/watsapp.
 2. b)   Se obliga sa repare Echipamentul in cazul in care acesta a fost declarat reparabil in urma diagnosticarii si numai cu acordul expres al proprietarului Echipamentului, corespunzător cu  prețul comunicat  al reparatiei pe numărul de telefon al beneficiarului
 3. c)   Se obliga sa livreze proprietarului Echipamentului piesa defecta inlocuita numai la solicitarea expresă a acestuia făcută înainte de finalizarea reparatiei, in măsura in care aceast lucru este posibil;
 4. d)   Se obliga sa furnizeze proprietarului Echipamentului informații privind intervenția efectuata asupra Echipamentului;
 5. e)   Nu răspunde pentru pierderea informațiilor sau datelor, precum si pentru orice prejudicii suferite de client  in urma acestor pierderi, obligația Prestatorului fiind numai de a repara echipamentul;
 6. f)    Se obliga sa deblocheze echipamente care au fost protejate prin parole de către  client numai contracost si numai daca acest lucru este posibil;
 7. g)   Se obliga sa solutioneze orice situații considerate drept abateri de la condițiile legale sau contractuale ce fac obiectul prezentului contract. Orice reclamatie poate fi formulata pe adresa sesizari@E-E-Trotineta.ro, clientul urmand sa fie contactat de către un reprezentant al Prestatorului in vederea documentarii cazului si soluționării pe cale amiabila, in termenul legal de 30 de zile.

3.2. Clientul:

 1. a)   Se obliga sa furnizeze Prestatorului toate informatiile necesare si relevante legate de starea Echipamentului si manifestarea defectului reclamat;
 2. b)   Se obliga sa utilizeze Echipamentul in limitele si in condițiile specificate de către producătorul Echipamentului;
 3. c)   Se obliga sa plătească taxa de diagnosticare către Prestator conform listei de prețuri prezentată;
 4. d)   Se obliga sa transmita Prestatorului acordul sau refuzul, verbal sau scris, pentru repararea echipamentului;
 5. e)   Se obliga sa achite contravaloarea remedierii echipamentului, precum si a tuturor taxelor imediat ce Prestatorul l-a anunțat ca produsul a fost reparat;
 6. f)    Se obliga sa achite contravaloarea serviciilor prestate si facturate de Prestator; in caz contrar, Beneficiarul este de drept in intarziere, datorand Prestatorului penalități de întârziere in cuantum de 0,5% pe zi de intarziere calculate la valoarea facturii scadente si neachitate.
 7. g) Clientul are dreptul sa verifice integritatea produsului la primirea acestuia, la sediul Beneficiarului sau in cazul trimiterii prin curier, la primirea acestuia de la reprezentantul firmei de curierat.

 Articolul 4. Prețul si condițiile de plata

4.1. Clientul va plăti Prestatorului, taxa de diagnosticare. Daca intervenția este posibila, iar  Clientul a comunicat scris sau verbal acordul pentru reparare la prețul indicat va achita contravaloarea costurilor remedierii echipamentului. Clientul nu va plăti nici taxa de diagnosticare si nici taxa de transport.

4.2. Daca clientul nu dorește repararea echipamentului  de către Prestator va achita taxa de diagnosticare si taxa de transport de la sediul Prestatorului la adresa Beneficiarului.

4.3. Taxa de diagnosticare (evaluarea tehnica in vederea repararii) a stării unui echipament este între 70-150 lei, in funcție de complexitatea produsului. Prețurile complete se găsesc pe site-ul Prestatorului- Lista preturi service

4.3. Clientul poate efectua plata facturii prin virament bancar in contul prestatorului indicat mai sus sau in numerar sau cu cardul la recepția acestuia.

4.4. Prețul de remediere al echipamentului este format din contravaloare piese de schimb si manopera.

 Articolul 5. Garanție

5.1. Prestatorul asigură o garanție de 3 (luni) pentru piesa inlocuita cât si pentru manopera aferentă.

5.2. Prestatorul nu va factura manopera in cazul in care in perioada de garanție, Echipamentul revine la Beneficiar reclamand defect/neconformitate a piesei înlocuite;

5.3. Prestatorul nu va acorda garantie si manopera gratuita in cazul in care Beneficiarul reclama la același Echipament același defect, ninsa, in urma diagnosticarii, rezulta ca Echipamentul prezinta defectul reclamat ca o consecinta a defectarii altei piese decat cea care a mai făcut obiectul reparatiei/inlocuirii.

5.4. Condițiile garanției sunt valabile cu respectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare.

5.5. In cazul in care se va constata, in conditiile legii, culpa exclusiva a Prestatorului, acesta va despagubi pe Beneficiar pentru cheltuielile aferente reparatiei.

Articolul 6. Dispoziții finale

6.1. Condițiile raman valabile pentru orice intervenție a produsului pe toata durata contractului.

Contractul va înceta de plin drept, fara interventia instantei si fara alte formalități prealabile in următoarele cazuri:

 1. a)   prin acordul scris al părților contractante;
 2. b)   la terminarea perioadei de garanție oferite pentru intervenția care face obiectul prezentului contract
 3. c)   la cererea oricareia dintre cele doua parti, prin reziliere de plin drept, in cazul in care cealalta parte, aflata in culpă, încalcă una sau mai multe dintre obligațiile asumate prin prezentul contract si nu remediază încălcarea in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii notificarii de remediere. In acest caz rezilierea operează in termen de 5 (cinci) zile de la data primirii de către partea in culpă a notificării de reziliere.

6.2. Încetarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja nascute sau scadente între părți.

 

 

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.